Diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ và tách thửa tại Đắk Lắk

Diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ và tách thửa tại Đắk Lắk

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đắk Lắk
 

Căn cứ: Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Diện tích tách thửa với đất ở:

- Đối với các phường, thị trấn:

+Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích tối thiểu 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

+ Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích tối thiểu 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

- Đối với các xã: Diện tích tối thiểu 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.


Bài viết mới

Mua bán cho thuê nhà đất, bất động sản tại Đăk Lăk

Bất động sản HOT

Nhà Đẹp Ban Mê © 2018. Thiết kế website Đại Dương Số