Bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch đô thị / 5781 lượt xem
Bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày 19/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Theo đó, Bổ sung Điểm đ vào Khoản I, Điều 4 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể:

“Trường hợp thửa đất được điều chỉnh giá đất theo chiều sâu của thửa đất tại các Điểm a, b, c, và đ của Khoản 1, Điều này, trong quá trình thực hiện nếu giá đất thấp hơn giá đất tối thiểu theo khung giá đất ở đô thị của Chính phủ quy định cho vùng Tây Nguyên hoặc thấp hơn giá đất ở thấp nhất tại nông thôn được HĐND tỉnh quy định thì phần diện tích đất được điều chỉnh giá đất được áp dụng bằng giá đất ở tối thiểu theo khung giá đất ở đô thị của Chính phủ quy định cho vùng Tây Nguyên và giá đất ở thấp nhất tại nông thôn được HĐND tỉnh quy định”.

Bổ sung gía đất ở đô thị tại 09 tuyến đường chưa được quy định giá đất tại Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ và mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK daklak.gov.vn


Bài viết mới

Mua bán cho thuê nhà đất, bất động sản tại Đăk Lăk

Bất động sản HOT

Nhà Đẹp Ban Mê © 2018. Thiết kế website Đại Dương Số